Giới thiệu
Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương, là một trong những Trường công lập, được thành lập lâu năm trong cả nước để đào tạo các chuyên ngành du lịch và Công thương. Qua trên 55 năm xây dựng và phát triển, để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường, Đảng bộ đã trải qua những lần đổi tên Trường và chính thức đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương theo Quyết định 234A-QĐ/HU ngày 30/10/2012.

BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG

Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương, là Trường Công lập đầu tiên được Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban ngành quan tâm, đầu tư về chất lượng chuyên môn cũng như cơ sở vất để trở Nhà tường thành Trường đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, nhằm đưa ngành du lịch nước ta trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước và thông qua ngành du lịch để quảng bá đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ, được thành lập năm 1963, Qua trên 55 năm xây dựng và trưởng thành và để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường, Đảng bộ đã qua những lần đổi tên và chính thức đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương theo Quyết định 234A-QĐ/HU ngày 30/10/2012.
Từ khi thành lập đến nay Đảng bộ đã trải qua 24 kỳ Đại hội. Tính đến thời điểm hiện tại (Tháng 8 năm 2013), Đảng bộ có 08 chi bộ trực thuộc với 66 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí trong đó 85.7 % có trình độ Thạc sĩ trở lên. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có phẩm chất tư cách tốt, kiên định với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời luôn phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Đảng bộ thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng thời căn cứ tình hình thực tế đề ra Nghị quyết và tổ chức triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đề ra trong các khóa. Đảng bộ đã làm tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về tư tưởng chính trị, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về lãnh đạo công tác đoàn thể và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Đảng bộ luôn gắn liền với sự phát triển của Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương. 
Với khí thế quyết tâm của toàn Đảng bộ và Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các Bộ, Ngành và các cơ quan trên địa bàn, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên, công nhân viên và sinh viên trong toàn Trường, Nhà trường đã có nhiều thay đổi về cảnh quan sư phạm, chất lượng đào tạo, đã đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực: Tuyển sinh, xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ đội ngũ…Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên trong những năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào; liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM; nhiều năm đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu được các ban ngành tặng Giấy khen, Bằng khen. Nhà Trường liên tục đạt Tập thể LĐXS được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, của Bộ Công Thương (Cờ thi đua, Bằng khen, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập Hạng Ba, Hạng Nhì); Công đoàn cơ sở liên tục đạt VMXS và đã nhiều lần được Công đoàn Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, Bằng khen;Trong những năm tới. Đảng bộ đề ra mục tiêu, phương hướng như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị; thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị. Tích cực đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cơ sở phát huy dân chủ thực sự trong Đảng, nâng cao tính chiến đấu của đảng viên và của tổ chức đảng.

Tập trung chỉ đạo Nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát triển về mọi mặt; phấn đấu xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, có thương hiệu trong việc cung cấp nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng cho lĩnh vực Du lịch-Công thương, cho nhu cầu xuất khẩu lao động; mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài;  nâng cấp đào tạo bậc Đại học giai đoạn 2015-2020.

MỤC TIÊU - SỨ MẠNG
 
1. Sứ mạng của trường:
Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực Du lịch và Công thương trên phạm vi cả nước và Quốc tế; Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

2. Mục tiêu của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ và chuyên ngành đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Phấn đấu xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín, có thương hiệu trong việc cung cấp nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng cho lĩnh vực Du lịch - Công thương, cho nhu cầu xuất khẩu lao động, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Phấn đấu trong giai đoạn từ năm 2015-2020 nâng cấp trường thành trường đào tạo bậc Đại học.
 
Liên hệ với chúng tôi
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Nhà C - Số 128A - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (024)39.990.990 * Fax: (024)37.931.081
Di động: 0973.219.219
Email: caodangdulichtm@gmail.com
Website: http://tuyensinhcaodangdulich.edu.vn