Liên hệ
Thông tin liên hệ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG
*Địa chỉ: Nhà C - Số 128A - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
*Điện thoại: (024)39.990.990   *Fax: (024)37.931.081
*Di động: 0973.219.219   
*Email: caodangdulichtm@gmail.com                   
*Website: http://tuyensinhcaodangdulich.edu.vn
Gửi yêu cầu
Liên hệ với chúng tôi
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Nhà C - Số 128A - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (024)39.990.990 * Fax: (024)37.931.081
Di động: 0973.219.219
Email: caodangdulichtm@gmail.com
Website: http://tuyensinhcaodangdulich.edu.vn